Vi gör hållbarhet enkelt!

Hållbarhetskompassen skapar framgång!

 

Välmående är en nyckelfaktor i vår approach. Att lyfta in individens välmående i hållbarhetsarbetet ger nya perspektiv som skapar positiva drivkrafter för en hållbar utveckling av kärnverksamheten. 

 

Ledarskap för välmående och hållbara organisationer

 

Hållbara företag är mer lönsamma!

Att jobba med hållbarhetsfrågor driver företagets affär framåt, stärker lönsamhet, företagets värdering och utgör en naturlig hedge mot framtida oförutsedda händelser. De ekonomiska effekterna av hållbarhetsarbete kommer att synas i form av kostnadsbesparingar, ökad kapitaltillgänglighet och lägre finansieringskostnader. Riskexponeringen och värderingen av tillgångar påverkas också in en positiv riktning.

Att se hållbarhet ur ett helhetsperspektiv är extra lönsamt. Välmående och motiverade medarbetare gör ett bättre jobb, som i sin tur har en positiv effekt på ekonomin, stärker varumärket mm.

För att skapa hållbara organisationer och ett hållbart samhälle behöver vi se helheten och hur saker och ting hänger ihop.

 

Vi hjälper er att se helheten och ”knyta ihop” stuprören.

 

Missa inte vår öppna utbildning & workshop den 26 maj 2016 kl 8 – 13 centralt i Stockholm! Vi hjälper dig att hitta nycklarna för hur du kan lyfta just din verksamhet med hjälp av hållbarhet. Klicka på bilden för mer information och anmälan.

Utbildning_26-april-2016

 

Läs mer om hur vi kan hjälpa just ert företag eller organisation att förenkla och hitta smartare hållbara lösningar.

 

Vi vill öka takten för en ökad konkurrenskraft

Hållbarhet är ”inne” och har kommit för att stanna. Vi vill bidra till att påskynda utvecklingen mot ett hållbart näringsliv och ett hållbart samhälle i Sverige. Varför vänta till 2030 när vi kan göra mycket nu och dessutom tjänar på det? Vi vill sikta på år 2022 — ett viktigt år som det inte pratats om så mycket än. Nyfiken på varför…? 


 

Logo

Hållbar utveckling med Sverige som föredöme