Hållbar Utveckling Sverige

Hållbara innovationer + partnerskap är fokus i den ”Talande 2030 Duken”

- ett samarbete med SignTrace -

 

Vi söker nu partners! Läs vidare här.

 

 

Kan vi göra hållbarhet enkelt?

Vi gör hållbarhet enkelt!

 

 

 

Välmående är en nyckelfaktor i vår approach. Att lyfta in individens välmående i hållbarhetsarbetet ger nya perspektiv som skapar positiva drivkrafter för en hållbar utveckling av kärnverksamheten. Allt hänger ihop och när vi ser helheten blir hållbarhetsarbetet lättare en integrerad del av verksamheten.

 

Hållbarhet_1

 

 

 

Ledarskap för välmående och hållbara organisationer

 

Hållbara företag är mer lönsamma!

Att jobba med hållbarhetsfrågor driver företagets affär framåt, stärker lönsamhet, företagets värdering och utgör en naturlig hedge mot framtida oförutsedda händelser. De ekonomiska effekterna av hållbarhetsarbete kommer att synas i form av kostnadsbesparingar, ökad kapitaltillgänglighet och lägre finansieringskostnader. Riskexponeringen och värderingen av tillgångar påverkas också in en positiv riktning.

Att se hållbarhet ur ett helhetsperspektiv är extra lönsamt. Välmående och motiverade medarbetare gör ett bättre jobb, som i sin tur har en positiv effekt på ekonomin, stärker varumärket mm.

För att skapa hållbara organisationer och ett hållbart samhälle behöver vi se helheten och hur saker och ting hänger ihop.

 

 


 

Missa inte våra öppna utbildningar

 

Så lyckas du som CSR-ansvarig och hållbarhetschef. Utbildningen genomförs av Hållbar Utveckling Sverige i samarbete med Grant Thornton och Mentor Education.

Utbildningens mål

Efter kursen kommer du att vara bättre rustad att få hållbarhet att hända i din organisation och samtidigt förstå att det är ett svårt och långsiktigt arbete.

Nästa kurstillfälle:

Plats: Skogshem & Wijk, Lidingö

Genomförda kurser hösten 2016:

  • Stockholm, 29 – 30 september 2016 

 

 


 

Läs mer om hur vi kan hjälpa just ert företag eller organisation att förenkla och hitta smartare hållbara lösningar.

 

Vi vill öka takten för en ökad konkurrenskraft

Hållbarhet är ”inne” och har kommit för att stanna. Vi vill bidra till att påskynda utvecklingen mot ett hållbart näringsliv och ett hållbart samhälle i Sverige. Varför vänta till 2030 när vi kan göra mycket nu och dessutom tjänar på det? Vi vill sikta på år 2022 — ett viktigt år som det inte pratats om så mycket än. Nyfiken på varför…? 


 

Logo

Hållbar utveckling med Sverige som föredöme