Elin Aronsen Beis

Hållbarhetskonsult med fokus på livsmedel
Elin har en bakgrund inom processutveckling, varumärkesutveckling och förpackningsdesign inom livsmedel. Hon är medgrundare och VD på Foodloopz Sweden AB och har specialistkunskaper inom matsvinn. Elin kan både hjälpa till med processer, kommunikation och projektledning inom matsvinnsfrågan och vet hur ni kan vända ett problem till en möjlighet.

elin@hallbart.nu
+46 (0) 72 911 44 99
Linkedin