Helena Lindemark

Helena Lindemark

Grundare, VD & Sustainability Change Agent
Helena Lindemark är grundare & VD. Hon har lätt för att se helheten och förvandlar naturligt problem till möjligheter. Helena har jobbat med hållbar utveckling sedan 1991 för FN, Sida, EU och privata företag. Initiativtagare till 2022 Initiative som stärker konkurrenskraften och snabbar på omställningen till hållbara organisationer och ett hållbart samhälle, kopplat till Agenda 2030.
Fokusområden: FN:s globala hållbarhetsmål, processledning, mål- och resultatstyrning, utbildning, coaching, hållbarhetsbedömning, policyfrågor.

helena.lindemark@hallbart.nu
+46 (0) 76 555 74 50
Linkedin