Kristina Haraldsson

Hållbarhetskonsult
Kristina Haraldsson är hållbarhetskonsult inom hållbart företagande med fokus att integrera hållbarhet i affärsprocesser och strukturera och kommunicera om hållbarhetsarbete. Hon har lång erfarenhet av såväl sälj- och affärsutveckling som organisationsutveckling från flera olika branscher och industrier. Kristina hjälper stora och små företag att komma igång och gå vidare med sitt hållbarhetsarbete och kommunikation. Kristina är för närvarande tjänstledig.

kristina.haraldsson@hallbart.nu
+46 (0) 73 435 14 90